Ferro Plus, Järn 120 tab

En kombination av Tvåvärt järn, Zink, Jod, C-vitamin, Brännässla

  • Artnr: 211
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Tvåvärt järn 5 mg (järnfumarat), Zink 5 mg (zinkkelat), Jod 35 mcg (från Kelp), C-vitamin 50 mg (C-askorbat)
och Brännässla 50 mg. Tabletthjälpmedel: cellulosafibrer från tall.

Allmän information
Ferro Plus är ett specialpreparat vars funktion är att höja järnvärdet i kroppen. Ferro Plus består av en kombination av tvåvärt järn och olika hjälpämnen som behövs för ett fungerande upptag av järn. Detta preparat är baserat på den så kallade synergiprincipen. Detta innebär tillförsel av näringsämnen som i samverkan med varandra kan höja järnvärdet i kroppen.