Chlorella 120tab

120 tab, 400mg /tab, rek 4/dag

  • Artnr: 403
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Dosering: 4 tabletter per dag eller enligt rekommendation. 

Allmän information
Chlorella är en sötvattensalg som innehåller mest klorofyll av alla växter i världen (2-3 %), mer än Spirulina - därav dess namn Chlorella. Den har existerat på jorden i miljarder år och är bland de första växter som fanns. Chlorella är ett av de nyttigaste födoämnen som finns och är idealisk föda för människan. Den har dessutom en starkt avgiftande verkan. Chlorella har en unik förmåga att binda tungmetaller, såsom bly, kvicksilver, kadmium och aluminium, och andra gifter, såsom PCB, och därmed rena kroppen vilket gör att immunsystemet avlastas. Chlorella är mycket välgörande för matsmältningen, den får vänliga bakterier (lactobacillus) att mångfaldiga sig fyra gånger snabbare än vanligt. Dess extremt höga halt av klorofyll gör att kroppsodörer, såsom dålig andedräkt, kan neutraliseras på kort tid. Chlorella har visat sig befrämja produktionen av interferon, ett av kroppens främsta försvar mot cancer. Interferon är ett kroppseget ämne som stimulerar makrofager, stora celler som omsluter och eliminerar främmande och giftiga ämnen i kroppen, och som är en mycket viktig del av immunförsvaret.

Ingredienser. Chlorella. Fyllnadsmedel (mikrokristallinisk cellulosa). Fyllnadsmedel (Di-Kalciumfosfat). Fyllnadsmedel (stearinsyra). Klumpförebyggande medel (magnesiumstearat). 

Dosering 2:
Som kostförstärkning (1-2 gram per dag) motsvarande 3-5 tabletter per dag. Behandlingsdoser: 3-10 gram – motsvarande 8-16 tabletter per dag. Bör intas 30 minuter före huvudmåltider eftersom chlorella binder vid cellväggen i tarmen och binder toxiner i födan som sedan levereras ut med avföringen.